Brandweer Hunsel  

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid:
Tenzij uitdrukkelijk vermeld is al het beschikbaar gestelde materiaal aangeleverd door Wim Weekers. De Webmaster van deze site neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto's, artikelen en- of afbeeldingen die geplaatst zijn op deze site.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de Webmaster iedere aan-sprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Geen rechten van welke aard dan ook kunnen worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Copyright:
Niets op deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteursrechthebbende. Deze bepaling geldt niet alleen voor alle beeldmateriaal op de site maar ook voor de bestanden.

Foto's op de pagina's:
Tenzij uitdrukkelijk vermeld zijn alle foto's op deze site zijn afkomstig van Wim Weekers. Er is getracht de privacy van betrokkenen zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de Webmaster.

Artikelen
Geplaatste artikelen, brochures en- of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron.

Privacy:
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om te kunnen antwoorden op de ingevulde en verstuurde contactformulieren. Deze adressen worden in geen geval gebruikt om u ongevraagd berichten te sturen. Uw persoonlijke gegevens worden in geen geval aan derden overhandigd.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door Wim Weekers.